خانه » دانلود آهنگ بارون بارون بارونه دلم دل نگرونه – کسری زاهدی

دانلود آهنگ کسری زاهدی بارون بارون بارونه دلم دل نگرونه را با کیفیت های ۱۲۸ و ۳۲۰ را از ایموزیک فا بشنوید و لذت ببرید

Download the song “Kasra Zahedi” – “Baroon Baroone” with 128 and 320 quality from eMusicFa.ir and enjoy

دانلود آهنگ کسری زاهدی بارون بارون بارونه دلم دل نگرونه

متن آهنگ

♫دل دﻳﻮوﻧﻪ ﻳ ﻣﻦ واﺳﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﮕﻪ ♫
♫ﻣﻴﺪوﻧﻢ دروغ ﻣﻴﮕﻰ اﻣﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ ♫
𝅘𝅥𝅯ﺗﻮﻳﻰ در دوﻧﻪ ﻳ ﻣﻦ ﮔﻞ ﮔﻠﺨﻮﻧﻪ ﻳ ﻣﻦ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥واﺳﻪ ﺗﻮ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﻫﺮﺷﺐ دل دﻳﻮوﻧﻪ ﻳ ﻣﻦ 𝅘𝅥
♫ﻧﻢ ﺑﺎرون ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺧﻮﻧﻪ داره ♫
𝅘𝅥𝅯ﻛﻰ ﺑﺠﺰ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دﻳﻮوﻧﻪ داره 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﻮن ﻣﻨﻰ ﻛﺎش ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻰ 𝅘𝅥𝅯
♪ﺑﮕﻰ ﻛﻢ داری ﻣﻨﻮ ﮔﻮﺷﻪ ﻳ ﻗﻠﺒﺖ ♪
𝅘𝅥𝅯ﺑﺎرون ﺑﺎرون ﺑﺎروﻧﻪ دﻟﻢ دل ﻧﮕﺮوﻧﻪ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥آﺧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪه ﻗﻠﺒﻢ ﻛﺎرم دﻳﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ 𝅘𝅥
♪ﺑﺎرون ﺑﺎرون ﺑﺎروﻧﻪ دﻟﻢ دل ﻧﮕﺮوﻧﻪ ♪
♪ﺑﻴﺎ اﻳﻦ دورﻳﻮ ﻛﻢ ﻛﻦ ﻧﮕﻴﺮ دﻳﮕﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ♪
𝅘𝅥ﺗﻮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻤﻮﻧﻰ ﻫﻤﺪم ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺸﻰ ﻣﻨﻮ ﻳﺎدت ﻧﻤﻴﺎد 𝅘𝅥
♫زﻳﺮ ﺑﺎرون ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل دادی ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺸﻰ ﻣﻨﻮ ﻳﺎدت ﻧﻤﻴﺎد ♫
𝅘𝅥𝅯ﺑﺎرون ﺑﺎرون ﺑﺎروﻧﻪ دﻟﻢ دل ﻧﮕﺮوﻧﻪ 𝅘𝅥𝅯
♫آﺧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪه ﻗﻠﺒﻢ ﻛﺎرم دﻳﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ ♫
♪ﺑﺎرون ﺑﺎرون ﺑﺎروﻧﻪ دﻟﻢ دل ﻧﮕﺮوﻧﻪ ♪
𝅘𝅥ﺑﻴﺎ اﻳﻦ دورﻳﻮ ﻛﻢ ﻛﻦ ﻧﮕﻴﺮ دﻳﮕﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ𝅘𝅥

دانلود آهنگ کسری زاهدی بارون بارون بارونه دلم دل نگرونه

ورود به کانال روبیکا اینجا کلیک کنید

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.