خانه » دانلود آهنگ تی ام بکس رگباری ریمیکس بیسدار + متن

دانلود آهنگ تی ام بکس رگباری را با کیفیت های ۱۲۸ و ۳۲۰ را از ایموزیک فا بشنوید و لذت ببرید

Download the song “TM Bax” – “Ragbari” with 128 and 320 quality from eMusicFa.ir and enjoy

Ragbari

متن آهنگ

𝅘𝅥غر ﻧـزن دسـت ﮔلم ﻋیـن دسـتمـال دسـت ﺗوام 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥عشـق ﻳـعنی دلو بـسپـاری ﻣیـده ﻛپشـنـو اسـتوری 𝅘𝅥
♫ ♫
♫اونـا ﻓـقط ﻟفظن ولی ﻣـن ﻟاو بـهـت ﻣیـدم رگبـاری ♫
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯لاو بـهـت ﻣیـدم رگبـاری رگبـاری رگبـاری 𝅘𝅥𝅯
♫ ♫
♪صب ﻛل ﺷب بـاز داشـتی ﻣیـگی بـرام ﻛم ﮔذاشـتی ♪
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♪تو ﻛه از ایـن ﻓـازا ﻧـداشـتی ﻧه از ایـن ﻓـازا ﻧـداشـتی ♪
♪ ♪
♫دوسـتات ﻣیـرن ﻫـمش ﻫـمیبـون ﻣیـگی بـدی ﻏمـا ﭼی ♫
♪ ♪
𝅘𝅥𝅯عشـقم رابطمـون ﻋالی بـود ولی او ﺗو ﻣیـخوایـی رو ﻫـر ﭼالشـی ﺳـوار ﺷـی 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♫شـایـد ﺣتی ﻧشـه بـاورت انـقدر ﻋاشـق ﻓـوهش دادنـتم ♫
♫ ♫
♫مـن بـه اون ﻣـغز و اون بـدنـتم دسـتمـال اون ﻣـادرتم ♫
♪ ♪
♪دسـت بـه اون دامـنـتم بـس ﻛن دیـگه ﻫـولتم ♪
♪ ♪
♫لفظای ﺧالی ﻧمیـام بـرون ﺗو ﻫـم بـد بـغلتم ♫
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ولی ﺗو ﻣیـخوایـی بـشـیـم از اون ﺗاپـلای ﻟوس ایـنسـتاگرام ﻫـی ﻫـمـو بـوس 𝅘𝅥𝅯
♪ ♪
♪بـریـم ﻗربـون ﻫـم ﺷب و روز رمـانـتیـک و ﻟایـواسـتایـل ﻟوس ♪
♪ ♪
𝅘𝅥𝅯از ایـن ﻟوس بـازیـا ﺧسـته ﺷـدم بـه ولا ﻣـن ﻣسـت ﺗوام 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥غر ﻧـزن دسـت ﮔلم ﻋیـن دسـتمـال دسـت ﺗوام 𝅘𝅥
♪ ♪
𝅘𝅥از ایـن ﻟوس بـازیـا ﺧسـته ﺷـدم بـه ولا ﻣـن ﻣسـت ﺗوام 𝅘𝅥
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥غر ﻧـزن دسـت ﮔلم ﻋیـن دسـتمـال دسـت ﺗوام 𝅘𝅥
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯عشـق ﻳـعنی دلو بـسپـاری ﻣیـده ﻛپشـنـو اسـتوری 𝅘𝅥𝅯
♪ ♪
♪اونـا ﻓـقط ﻟفظن ولی ﻣـن ﻟاو بـهـت ﻣیـدم رگبـاری ♪
♫ ♫
♪لاو بـهـت ﻣیـدم رگبـاری رگبـاری رگبـاری♪

دانلود آهنگ تی ام بکس رگباری

ورود به کانال روبیکا اینجا کلیک کنید

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.