خانه » دانلود آهنگ چلچراخ رضا یزدانی تیزر فیلم افعی تهران

دانلود آهنگ رضا یزدانی چلچراغ را با کیفیت های ۱۲۸ و ۳۲۰ را از ایموزیک فا بشنوید و لذت ببرید

Download the song “Reza Yazdani” – “Chelcheragh” with 128 and 320 quality from eMusicFa.ir and enjoy

دانلود آهنگ رضا یزدانی چلچراغ

متن آهنگ

𝅘𝅥𝅯ﭼﻴﺰی ﻧﺪﻳﺪم ﺟﺰ ﺧﻮدت 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥وﻗﺘﻰ رﺳﻴﺪم ﺑﻪ ﺧﻮدم 𝅘𝅥
♫ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم آدﻣﺎ ﭼﺮا ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻮ ﺷﺪم ♫
♫ﺗﻮ آﺳﻤﻮن ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﭘﺮﻧﺪه ای آزاد ﺑﻮد ♫
𝅘𝅥ﻏﻴﺮ ﺻﺪای ﺧﻨﺪه ﻫﺎت 𝅘𝅥
♪ﻫﺮﭼﻰ ﺷﻨﻴﺪم ﺑﺎد ﺑﻮد ♪
𝅘𝅥ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻮی ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺎم 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﻳﮏ ﭼﻠﭽﺮاغ روﺷﻨﻪ روﺷﻨﻪ 𝅘𝅥
𝅘𝅥از ﻟﺤﻈﻪ ای ﻛﻪ دﻳﺪﻣﺖ 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﻳﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮﺳﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ 𝅘𝅥
♪ ♪
♫ﺗﻮ ﺟﺮﻳﺎن داری ﻛﻪ ﻣﻦ ♫
♫ﻧﺒﻀﻢ ﻫﻨﻮزم ﻣﻴﺰﻧﻪ ♫
𝅘𝅥𝅯ﺗﻮ ﺑﺴﺘﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﺎ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﺑﻐﻀﻰ ﺷﻜﺴﺖ و آب ﺷﺪ 𝅘𝅥
♫ﺗﺮ ﺷﺪ ﻛﻮﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎم ♫
𝅘𝅥𝅯وﻗﺘﻰ دﻟﺖ ﺑﻰ ﺗﺎب ﺷﺪ 𝅘𝅥𝅯
♪ﺗﻮ آﺧﺮﻳﻦ دﻗﺎﻳﻖ ﺻﺒﺮم ﺗﻮرو ﺑﻬﻢ داد ♪
♫وﻗﺘﻰ ﺑﺮﻳﺪه ﺑﻮدم ﻋﺸﻖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ♫
𝅘𝅥𝅯ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻮی ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺎم ﻳﮏ ﭼﻠﭽﺮاغ روﺷﻨﻪ روﺷﻨﻪ 𝅘𝅥𝅯
♪از ﻟﺤﻈﻪ ای ﻛﻪ دﻳﺪﻣﺖ ﻳﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮﺳﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ ♪
♫ﺗﻮ ﺟﺮﻳﺎن داری ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﻀﻢ ﻫﻨﻮزم ﻣﻴﺰﻧﻪ♫

دانلود آهنگ رضا یزدانی چلچراغ

واکنشت به این آهنگ چیه؟
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰

ورود به کانال روبیکا اینجا کلیک کنید

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.