خانه » دانلود آهنگ ﺑﺨﻮن ﻏﺰﻟﻪ ﺧﺪاﻓﻈﻴﻮ از محمد محرمی

دانلود آهنگ محمد محرمی غزل خداحافظی را با کیفیت های ۱۲۸ و ۳۲۰ را از ایموزیک فا بشنوید و لذت ببرید

Download the song “Mohammad Moharami” – “Ghazale Khodafezi” with 128 and 320 quality from eMusicFa.ir and enjoy

دانلود آهنگ محمد محرمی غزل خداحافظی

متن آهنگ

𝅘𝅥ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮدی ﻫﻤﻪ ﻳ دﻗﻮ‌ دﻟﻴﺎﺗﻮ روﻤﻦ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﺑﺸﻴن ﻮ ﺮاﺣﺖ ﺑﺎﻗﻴﻪ زﺧم ﺰﺑﻮﻧﺎﺗﻮ ﺒﺰن 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻣﻨﻜﻪ ﺧﻴﻠﻰ وﻗﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎرت ﻋﺎدت ﻛﺮدم 𝅘𝅥𝅯
♫ﭼﻨﺪﻓﻌﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪﻣﺖ اﻣﺎ ﺑﺴﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻛﺮدن ♫
𝅘𝅥ﺑﺴﻪ ﻫﺮﭼﻴﻨﺎروﺰدی ﺑﻪ روت ﻧﻴﺎوردم اﺻﻠﺎ 𝅘𝅥
𝅘𝅥ﺗﻮﺪﻳﮕﻪ ﺗﻤﻮم ﺷﺪی واﺳﻢ اﻳﻨﺪﻓﻌﻪ ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯ﺗﻴﻜﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻮ ﭘﺲ ﺑﺪه ﺑﻌﺪﺷﻢ ﺑﺮو 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺟﻮری ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻧﮕﺎر ﻧﺪﻳﺪﻣﺖ ﺗﻮرو 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺑﺨﻮن ﻏﺰﻟﻪ ﺧﺪاﻓﻈﻴﻮ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻤﻴﺎم ﻣﻦ اﻳﻦ ﺳﺮﻳﻮ 𝅘𝅥𝅯
♪ﺳﻴﺎه ﻧﻜﻦ ﻫﻌﻰ ﺑﺎ اﺷﻜﺎت ﻣﻨﻮ‌ ♪
♫ﺑﺎزی در ﻧﻴﺎر رو ﻤﻐﺰم ﻨﺮو ♫
♫اﻟﺎن داﻏﻰ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻰ ﭼﻰ ﺳﺮت اوﻣﺪه ♫
𝅘𝅥اﻳﻨﺪﻓﻌﻪ ﺑﺪﺟﻮری ﺑﺎﺧﺘﻰ 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯داری ﻓﺮوﻤﻴﺮی ﺗﻮﺒﺎﺗﻠﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﻳﺮوز 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﺧﻮدﺗﻮ ﺗﻮش اﻧﺪاﺧﺘﻰ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ﻓﻜ ﻜﺮدی ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻠﻨﺎ اﺗﻴشـم ﻤﻴﺨﻮاﺑﻪ 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥ﻫﻨﻮز ﻣﻨﻮ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰ𝅘𝅥

دانلود آهنگ محمد محرمی غزل خداحافظی

ورود به کانال روبیکا اینجا کلیک کنید

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.