خانه » دانلود آهنگ بمون واسم مجید رضوی ریمیکس + متن ترانه

دانلود آهنگ مجید رضوی متاسفانه را با کیفیت های ۱۲۸ و ۳۲۰ را از ایموزیک فا بشنوید و لذت ببرید

Download the song “Majid Razavi” – “Motasefane” with 128 and 320 quality from eMusicFa.ir and enjoy

دانلود آهنگ مجید رضوی متاسفانه

متن آهنگ

♫هـیشـکی ﻧمیـتونه بـا ﺗو بـسـازه ♫
♫چون ﻛه ﻫـر روز ﻣیـگیـری ﻳه ﻓـاز ﺗازه ♫
♫دوبـاره ﻣـن و ﺗنهـایـیـام و ایـن ﻓـکر ﺧسـته ♫
♪جای ﺧالیـمـم ﺣس ﻧمیشـه ﭼون ﻛه ﻳـکی ﻫسـتش ♪
♪پـیشـت ﻧشسـته، ولی ایـنم دووم ﻧمیـاره ﻣیـره ♪
𝅘𝅥چون ﻛه ﺗو اخلاقت ﻫـمیـنه ﻣـتأسـفـانه 𝅘𝅥
𝅘𝅥خیـانـت ﻣیـکنی بـا ﻗیـافه ﺣق بـه ﺟانب 𝅘𝅥
♪میـگی ﻛه ایـنه ♪
𝅘𝅥خوب ﻣـعلومه دیـگه ﻫـرکی بـاشـه ﻣیـره 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯دیـگه بـگذر از ﻣـن 𝅘𝅥𝅯
♪امیـدوارم ببـیـنی بـهـتر از ﻣـن ♪
𝅘𝅥𝅯دوبـاره بـاش بـشـیـنی 𝅘𝅥𝅯
♫ایـنـدفه بـاش بـسـازی و ♫
♫نـگی ﻛه ایـن ﻳـکیـم رفـت ♫
♪دیـگه بـگذر از ﻣـن ♪
♪بـاشـه ایـنبـارم بـودش ﺗقصیـر ﻣـن ♪
♫بـه ﺗو ﻧیسـت اعتبـاری ♫
♪میـای و ﻣیـگی ایـنم ﻣثل ﺗو دیـوونه بـود ﻛه رفـت ♪
♫اون ﻧمیـدونه ﻛه ﻗلبـم واسـش ﻣیـمیـره ♫
𝅘𝅥𝅯دسـت ﭘـیش ﻣیـگیـره 𝅘𝅥𝅯
♪قلبـم واسـه ایـن ﻳه دنـدگیش ﻣیـمیـره ♪
♫از اون ﻛه ﺟای ﻣـن ﻧشسـته ﺧسـته ﻣیشـه ♫
♫بـرمیـگرده بـازم ﻣث ﻗبـلا ﻣیشـه ♫
♫بـازم ﻧشـون ﻣیـده ﻛه ﺧوبـه ﺣالش ♫
♫ولی ﻣیـدونم ﺗنهـاس ﺗو اتاقش ♫
♪داره واسـم ﻣیـمیـره ♪
♪عشـق ﻧفسـاشـو ﻣیـگیـره ♪
♫دیـگه بـگذر از ﻣـن ♫
𝅘𝅥امیـدوارم ببـیـنی بـهـتر از ﻣـن 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯دوبـاره بـاش بـشـیـنی 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ایـنـدفه بـاش بـسـازی و 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥نـگی ﻛه ایـن ﻳـکیـم رفـت 𝅘𝅥
𝅘𝅥𝅯دیـگه بـگذر از ﻣـن 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯امیـدوارم ببـیـنی بـهـتر از ﻣـن 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯دوبـاره بـاش بـشـیـنی 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥𝅯ایـنـدفه بـاش بـسـازیـو 𝅘𝅥𝅯
♪نـگی ﻛه ایـن ﻳـکیـم رفـت ♪
♪دیـگه بـگذر از ﻣـن ♪
𝅘𝅥بـاشـه ایـنبـارم بـودش ﺗقصیـر ﻣـن 𝅘𝅥
𝅘𝅥بـه ﺗو ﻧیسـت اعتبـاری 𝅘𝅥
♪میـای و ﻣیـگی ایـنم ﻣثل ﺗو دیـوونه بـود ﻛه رفـت♪

دانلود آهنگ مجید رضوی متاسفانه

ورود به کانال روبیکا اینجا کلیک کنید

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.