خانه » دانلود آهنگ ترکی گورمزلر جانیم گورمزلر ریمیکس

دانلود آهنگ میبول معتز گورمزلر جانم را با کیفیت های ۱۲۸ و ۳۲۰ را از ایموزیک فا بشنوید و لذت ببرید

Download the song “mabel matiz” – “Göremezler canım” with 128 and 320 quality from eMusicFa.ir and enjoy

دانلود آهنگ میبول معتز گورمزلر جانم

متن آهنگ

𝅘𝅥𝅯Müphem bi’ gül açar içimde 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥یه ﮔل ﻧـاشـنـاخته در ﻣـن ﺷـکوفـا ﻣیشـه 𝅘𝅥
♫ ♫
𝅘𝅥ah Ne pembedir ne özgür 𝅘𝅥
♫آه ﻧه صورتی و ﻧه رنـگی داره ﻛه بـشـه ﻣـقایسـه ﻛردآزاد ♫
♫ ♫
♫Yalancı bir bahar mı bu gördüğüm? ♫
♫آیـا ایـن ﻳه بـهـار دروغی ﻛه ﻣـن ﻣی بـیـنم؟ ♫
♫ ♫
𝅘𝅥Şüphem büyür de büyür 𝅘𝅥
𝅘𝅥شـک ﻣـن بـیشـتر و بـیشـتر ﻣیشـه 𝅘𝅥
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♪Bakma öyle yabancılar gibi ♪
♪شبـیه ﻏریبـه ﻫـا ﻧـگاه ﻧـکن ♪
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♪Sesin ayazken içim üşür ♪
♪وقتی صدات ﺳـرد احسـاس ﺳـرمـا ﻣیـکنم ♪
♪ ♪
𝅘𝅥Ne korkular azâd ettim be canım 𝅘𝅥
♫چه ﺗرس ﻫـایـی رو آزاد ﻛردم ﻋزیـزم ♫
♫ ♫
𝅘𝅥𝅯Soyun sen de , biraz beni düşün 𝅘𝅥𝅯
♫خودت رو ﺧالی ﻛن،کمی بـه ﻣـن ﻓـکر ﻛن ♫
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♪Göremezler canım, göremezler ♪
♪آنهـا ﻧمیـتونـن ببـیـنـن، ﻋزیـزم، ﻧمیـتونـن ببـیـنـن ♪
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥Sende benim gördüğümü 𝅘𝅥
♫اونـچه ﻛه در ﺗو ﻣی بـیـنم ♫
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥Onlar bi’ yudum nefesler 𝅘𝅥
♪اونهـا ﻳه ﺟرعه ﻳ ﻧفسـن ♪
♫ ♫
♫Aşkım yalan değil, ne de hevesten ♫
𝅘𝅥عشـق ﻣـن ﻧه دروغه ﻧه از روی ﻫـوس 𝅘𝅥
♪ ♪
𝅘𝅥𝅯Çok bekledim 𝅘𝅥𝅯
♪خیـلی صبـر ﻛردم ♪
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♪bunu inan Aç bana yüreğini ♪
♫بـاور ﻛن و ﻗلبـت رو بـه روی ﻣـن بـاز ﻛن ♫
𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯
♫Ver bana dileğimi ver ♫
♫بـده آرزوی ﻣـنـو بـهـم بـده ♫
♫ ♫
𝅘𝅥Sitem değil inan ki bu sözlerim 𝅘𝅥
♫گلایه ﻧیسـت، بـاور ﻛن ایـن ﺣرف ﻫـای ﻣـنه ♫
𝅘𝅥 𝅘𝅥
𝅘𝅥Zamanla soldu düşüm 𝅘𝅥
𝅘𝅥که بـه ﻣـرور زمـان ﻛم رنـگ ﺷـد و ﭘژمـرد 𝅘𝅥
♪ ♪
𝅘𝅥𝅯Ağardı genç yaşımda saçlarım 𝅘𝅥𝅯
𝅘𝅥وقتی ﻣـوهـام در ﺟوانی ﺳـفـیـد ﺷـد 𝅘𝅥
𝅘𝅥 𝅘𝅥
♪Bahar ol bir çiy düşür ♪
𝅘𝅥بـهـار بـاش و ﺷبـنم ببـار𝅘𝅥

دانلود آهنگ میبول معتز گورمزلر جانم

واکنشت به این آهنگ چیه؟
۱
۶
۲
۰
۱
۰
۲

ورود به کانال روبیکا اینجا کلیک کنید

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.